Privacy Verklaring

Privacy verklaring Digital Media Display

Digital Media Display, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld.

Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via nbroekhof@digitalmediadisplay.nl.

Onderstaand vind je uitleg over:

 • Gebruik van persoonsgegevens
 • Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
 • Hoe wij persoonsgegevens bewaren
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 • Websites van derden
 • Minderjarigen
 • Wijzigen in deze privacyverklaring
 • Inzage en wijzigen van jouw gegevens
 • Autoriteit persoonsgegevens
 • Inwerkingtreding

Gebruik van persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze websites, diensten en/of producten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

 • NAW-Gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Functie
 • Sollicitatie-gegevens
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals onderwerp of een vraag of opmerking in het contactformulier

Met welk doel verwerkt Digital Media Display persoonsgegevens
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jouw inschrijving of aanvraag af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om je sollicitatie te verwerken
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om deze website te verbeteren.

Hoe Digital Media Display persoonsgegevens bewaart
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier nog vragen over dan kun je contact opnemen met nbroekhof@digitalmediadisplay.nl.

Delen van persoonsgegevens door Digital Media Display met derden
We verstrekken je persoonsgegevens niet.

Leveranciers
Wij maken gebruik van de leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens E-Storage, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn.

Hoe Digital Media Display persoonsgegevens Beveiligt
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via nbroekhof@digitalmediadisplay.nl. We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) .
 • Alle medewerkers van Digital Media Display die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nbroekhof@digitalmediadisplay.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigen in deze privacyverklaring
Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. Wijzigen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt contact opnemen via nbroekhof@digitalmediadisplay.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 01-01-2023